Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 03-04-2560 ]พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
[ 21-03-2560 ]งานครบรอบ 36 ปี ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
[ 09-02-2560 ]จัดพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่ รัชกาลที่ 9
[ 02-02-2560 ]ร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในวาระครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนา มก.
[ 20-01-2560 ]ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (ครบ 100 วัน) รัชกาลที่ 9
[ 05-12-2559 ]ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ 22-11-2559 ]ร่วมกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ 22-11-2559 ]คณะเกษตร กำแพงแสน รวมพลังแห่งความภักดี จัดพิธีแปรอักษรหมายเลข ๙ ถวายความอาลัยพ่อหลวง
[ 11-11-2559 ]ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 37 ปี วิทยาเขตกำแพงแสน
[ 10-11-2559 ]จัดพิธี ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ 04-11-2559 ]ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง
[ 23-10-2559 ]ร่วมทอดกฐิน มก.กพส. ณ วัดบ่อน้ำจืด
[ 20-10-2559 ]ร่วมพิธี ตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
[ 14-10-2559 ]ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
[ 30-09-2559 ]มอบแจกันดอกไม้วันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกำแพงแสน ครบรอบปีที่ 15
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140