Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก >  ภาพกิจกรรม ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  
[ 02-06-2566 ]ร่วมกิจกรรม "วันวิสาขบูชา" 2566
[ 20-04-2566 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
[ 11-04-2566 ]ร่วมกิจกรรม “งานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566” กพส.
[ 04-04-2566 ]ทำบุญภาควิชาพืชไร่นา และพิธีรดน้ำขอพร
[ 04-04-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาคณะอุตสาหกรรมบริการ ครบรอบ 1 ปี
[ 31-03-2566 ]ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
[ 24-03-2566 ]ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 18 ปี
[ 16-03-2566 ]งาน “20 ปี ครบรอบวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน”
[ 11-03-2566 ]ทำบุญเลี้ยงเพล ชุมนุมนิสิต ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (กระต๊อบ)
[ 10-03-2566 ]ร่วมพิธีเปิด “เทศกาลชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่งที่กำแพงแสน ประจำปี พ.ศ. 2566”
[ 03-03-2566 ]ทำบุญวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
[ 09-02-2566 ]แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี
[ 02-02-2566 ]ร่วมงานวันสถาปนา มก. ครบรอบ 80 ปี
[ 27-01-2566 ]บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
[ 25-01-2566 ]บริษัท กลุ่มมิตรผล เข้าพบในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566
  « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140