Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แสดงความยินดีกับ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สถานที่ : ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 05-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีทีมบริหารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งยังได้หารือความร่วมมือด้านการบริหารหน่วยงานร่วมกัน ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140