Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการรวมพลังใจ สานรักและผูกพันคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
จัดเมื่อวันที่ : 25-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “รวมพลังใจ สานรักและผูกพันคณะเกษตร กำแพงแสน” ภายใต้โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ทั้งจากคณะเกษตร กำแพงแสน และคณะเกษตร (มก.) และรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี คณาจารย์อาวุโส ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมงาน เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140