Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
Gifu University (UGSAS-GU) ประเทศญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร คาวบอยแลนด์
จัดเมื่อวันที่ : 29-11-2559เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะผู้เชี่ยวชาญจาก The United Graduated School in Agriculture Science, Gifu University (UGSAS-GU) ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 25 คน ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร คาวบอยแลนด์ ในโอกาสที่ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ UGSAS-GU-KU The 3rd International Workshop 2016 ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140