Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งาน JOB FAIR : งานที่ใช่ กับ บริษัทที่ชอบ
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-03-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงาน “JOB FAIR : งานที่ใช่ กับ บริษัทที่ชอบ" สำหรับนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ที่กำลังจะจบการศึกษาและต้องการได้งานที่ตรงสายงาน ได้เลือกสมัครงานกับบริษัทที่ตนเองชอบ ในครั้งนี้มีบริษัทมาร่วมออกบูทรับสมัครงานจำนวนร่วม 20 บริษัท กับตำแหน่งงานกว่า 150 อัตรา ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140