Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 04-04-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 เมษายน 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน” โดยมีกิจกรรมการสักการะพระพิรุณ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป พิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติประจำปี 2559 พิธีรดน้ำขอพรอาจารย์และบุคลากรอาวุโส รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน และในช่วงบ่ายมีการฟังธรรมเทศนา ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140