Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ศึกษาดูงานการพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์)
จัดเมื่อวันที่ : 08-04-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 เมษายน 2560 สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ นำนิสิตในโครงการศึกษาศาสตร์สัมพันธ์ 2 วิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 220 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง "การพัฒนาสายพันธุ์โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน" โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยาย ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140