Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบสัมภาษณ์ โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
สถานที่ : ณ อาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-04-2560เวลา : 08.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดสอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน (โควตาพิเศษ-สำหรับบุตรเกษตรกร) ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผ่านการสอบสัมภาษณ์ได้เข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งหมด 41 คน ณ อาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140