Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานและจัดทำข้อตกลงงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-04-2560เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 เมษายน 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดประชุมเพื่อกำหนดแผนงานและจัดทำข้อตกลงงานสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้กำหนดไว้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.น.สพ. เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาให้นโยบายในเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140