Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ AGGIE ROAD ครั้งที่ 11 สงกรานต์ FESTIVAL
สถานที่ : ณ บริเวณลานหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 20-04-2560เวลา : 18.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 เมษายน 2560 สโมสรนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ "AGGIE ROAD ครั้งที่ 11 สงกรานต์ FESTIVAL" โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า ประกวดก่อเจดีย์ทราย สาวน้อยตกน้ำ ตักไข่พาโชค เกมเสี่ยงดวง การเล่นน้ำสงกรานต์ และการแสดงดนตรี จากวง AGGIE BAND เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตแต่ละชั้นปี ได้ฝึกการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้นิสิตได้กล้าแสดงออก และเป็นการหารายได้เข้าสู่ชุมนุมเพื่อพัฒนาและทำกิจกรรมของชุมนุมต่อไป ในครั้งนี้ มีคณาจารย์ นิสิต และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140