Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
มอบเกียรติบัตรทุนเรียนดี-ดีเด่น จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-05-2560เวลา : 16.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ผศ.ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนเจียไต๋-ดร.มนู เจียรวนนท์ ประเภทเรียนดี และ เรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ปีการศึกษา 2558
ประเภทเรียนดีเด่น จำนวน 9 คน
ประเภทเรียนดี จำนวน 23 คน
รายชื่อนิสิต http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/NewsEdu/2560-05-22-2558.pdf
---------------------------
ปีการศึกษา 2559
ประเภทเรียนดีเด่น จำนวน 17 คน
ประเภทเรียนดี จำนวน 20 คน
รายชื่อนิสิต http://agri.kps.ku.ac.th/News/newsagri/NewsEdu/2560-05-22-2559.pdf

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนิสิตทุกท่าน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140