Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นักกีฬาจากการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2560 ดูงานด้านโคเนื้อ
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล
จัดเมื่อวันที่ : 27-05-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2560 นำนักกีฬาซึ่งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนนายเรือ จำนวน 400 คน และเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เรื่อง "การปรับปรุงโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน" โดยมีวิทยากร เจ้าหน้าที่และนิสิตจากภาควิชาสัตวบาล ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140