Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้แทนนักวิชาการเกษตร ผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร และผู้แทนสถานเอกอัคราชทูต จากอาเจนติน่า ดูงาน กว.
สถานที่ : ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 26-06-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ รศ.ดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ และ รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนนักวิชาการเกษตร ผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลเกษตร และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต จากประเทศอาเจนติน่า จำนวน 5 ท่าน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรของประเทศไทย และได้เข้าศึกษาดูงานศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ที่จัดตั้งและดูแลโดย ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน โดยการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140