Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-07-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะเกษตร กำแพงแสน นำนิสิตชั้นปีที่ 1 (KU77) คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 473 คน เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2560 มีการบรรเลงดนตรีจากชมรมนนทรีแบนด์ ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ กิจกรรม “ศาสตร์ฯ 101 (แนะนำศาสตร์แห่งแผ่นดิน)” กิจกรรมร่วมสนุกๆ ชิงรางวัล ในช่วงบ่าย มีกิจกรรม “เกียรติภูมิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” โดย ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์ จากนั้นเป็นการกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ โดยประธานในพิธี รศ.ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และแนะนำผู้บริหาร สุดท้ายเป็นกิจกรรม“รับขวัญลูกพระพิรุณ” ดำเนินการโดย ผศ. ภูมิพัฒน์ ธณัชญาอิศม์เดช ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดูภาพเพิ่มเติม:
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1415383298549120
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140