Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการบวงสรวงพระพิรุณ และสักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู
สถานที่ : ณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 31-07-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการบวงสรวงพระพิรุณ และสักการะหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และไหว้ครู ขึ้นในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรก เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2560 (KU77) จำนวน 473 คน ได้ตระหนักถึงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามไม่ให้หายไปจากสังคมไทย และเกิดความภาคภูมิใจ รู้ถึงคุณค่าและความเป็นมาของวัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะสร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยสืบไป โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงานจำนวนมาก ณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดูภาพเพิ่มเติม:
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1422093827878067
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140