Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ชาวกำแพงแสนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศล รัชการที่ 9"
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 21-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีเปิด โครงการ “ชาวกำแพงแสนร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ ชาวอำเภอกำแพงแสน เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชิพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 โดยมีกำหนดการจัดโครงการระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140