Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาบุคลากร สนง. เลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 26-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25-26 สิงหาคม 2560 สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการ “พัฒนาบุคลากร สนง. เลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน” โดยวันที่ 25 ส.ค. 2560 จัดกิจกรรม ปันน้ำใจให้น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ร่วมกันทำสันทนาการน้องๆ นักเรียนจำนวน 200 คน แจกของรางวัล ส่งมอบสิ่งของ เงินสมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับน้องๆ ในวันที่ 26 ส.ค. 2560 มีการประชุมกลุ่มเพื่อนเขียนใบมอบหมายงานและทำข้อตกลงงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการกำหนดภารงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน ณ เดอะ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140