Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับอาจารย์และนิสิต Tokyo University ญี่ปุ่น เข้าศึกษาดูงาน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 25-08-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับอาจารย์และนิสิต Tokyo University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 17 คน จากโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนนิสิต เพื่อการพัฒนาทางด้านการเกษตร และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140