Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมทอดกฐิน มก.กพส. ณ วัดห้วยม่วง อ.กำแพงแสน
สถานที่ : ณ วัดห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 02-11-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ วัดห้วยม่วง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมียอดทำบุญทั้งหมด 162,999 บาท
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140