Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21
สถานที่ : ณ ห้องคอยเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-11-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21 ให้แก่สื่อมวลชนต่างๆ ที่มาร่วมงาน นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์แสดงผลงานวิจัย กิจกรรม และผลิตผล-ผลิตภัณฑ์ของคณะ ที่จะจัดขึ้นในงานดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

โดย ในปีนี้ คณะเกษตร กำแพงแสน มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยทางด้านการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรมความรู้ การสาธิต การอบรม การแข็งขัน การประกวด การประมูล ให้ร่วมชม ร่วมสนุกมากมาย มีการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ทั้งของคณะและภาคเอกชนที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า

รายละเอียดกิจกรรม: http://agri.kps.ku.ac.th/AgriKps-Fair/index.php
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140