Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “Student Exchange Program 2017” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nagoya University
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 24-11-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกันดำเนินโครงการ “Student Exchange Program 2017” ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Nagoya University ในปีการศึกษา 2560 โดยมีนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 10 คน นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 10 คน และ นิสิตและอาจารย์จาก Nagoya University จำนวน 46 คน ในระหว่างวันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและนอกสถานที่ เพื่อเก็บข้อมูลมาใช้ในการทำรายงานกลุ่ม ซึ่งมีการพรีเซนต์งานเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 จากนั้นเป็นพิธีมอบใบประกาศณียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน โดย รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ณ ห้องสัมมนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ดูภาพเพิ่มเติมได้ตามลิงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1530438620376920
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140