Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กศน. อำเภอพนมทวน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร
สถานที่ : ณ บริเวณเต้นท์นิทรรศการของภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตร กำแพงแสน หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21
จัดเมื่อวันที่ : 04-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนมทวน จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ของคณะเกษตร กำแพงแสน ณ บริเวณเต้นท์นิทรรศการของภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตร กำแพงแสน หน้าคณะเกษตร กำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140