Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การแข่งขันคล้องโค
สถานที่ : ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-12-2560เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 3 และ 7 ธันวาคม 2560 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการแข่งขันคล้องโคขึ้น ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน 2560 ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย) และประเภทนิสิต/นักศึกษา (หญิง) ณ อารีน่า คาวบอยแลนด์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 21
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2560 ประเภทประชาชนทั่วไป มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 13 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้
ชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมมันใต้ดิน B
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมสามัคคีหนองประดู่
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ บ้านแขกทีม
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ประเภทนิสิต/นักศึกษา (ชาย) มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้
ชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมหนุ่มเมืองเพชร 2
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมเด็กหมู่ 7 A
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมเด็กหมู่ 7 B
ประเภทนิสิต/นักศึกษา (หญิง) มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 4 ทีม ผลการแข่งขัน ดังนี้
ชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมฮิปปี้จอมบึงเวริกูด
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีมนิ่งนิ่ง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ ทีมสาวเมืองเพชร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140