Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิทรรศการบริการวิชาการ คลินิกเกษตร ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 65
สถานที่ : วัดวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 25-09-2554เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ดวงกมล ด้วงจุมพล  
 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะ ร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการ คลินิกเกษตร ในโครงการพระดาบสสัญจร ครั้งที่ 65 ณ วัดวังน้ำขาว ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้คำปรึกษา ถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เพลี้ยแป้ง เพลี้ยไรแดง แมลงวันทอง รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพดินแก่เกษตรกร และได้ให้การต้อนรับ พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรีและกรรมการมูลนิธิพระดาบส ประธานเปิดงาน ในส่วนบริเวณจัดงาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.agri.kps.ku.ac.th/news/activitypicture/2554_09_25_exhibition/index.html
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140