Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด นำลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้าปรึกษาหารือเรื่องกวาวเครือ
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-02-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ จาก บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล อินสติติวท์ จำกัด ซึ่งนำลูกค้าจากประเทศญี่ปุ่นเข้าปรึกษาหารือเรื่องมาตรฐานการส่งออกกวาวเครือขาว SARDI 190 ร่วมกับ ผศ.ดร. สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ หัวหน้าภาคสัตวบาล คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ชมแปลงปลูก และเรือนเพาะชำกวาวเครือขาว ของสถานที่ผลิตยาสมุนไพร ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140