Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อาจารย์และนิสิต Tokyo University ศึกษาดูงานด้านโคเนื้อ
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล
จัดเมื่อวันที่ : 27-02-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอาจารย์และนิสิต Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 18 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม เรื่อง "การพัฒนาโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน" และกิจกรรมขี่โค ขี่กระบือ ขี่ม้า โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140