Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการถนนสีขาวของชาวเกษตร ครั้งที่ 12 (Aggie Road)
สถานที่ : ณ บริเวณลานหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 19-04-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 19 เมษายน 2561 สโมสรนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการถนนสีขาวของชาวเกษตร (Aggie Road) ครั้งที่ 12 โดย นายปรัตถกร องค์ศิริมงคล ประธานโครงการ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนิสิตและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน แต่ละชั้นปี ฝึกการวางแผนการทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการแสดงออกที่ถูกต้อง และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในงานมีกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวคณาจารย์ ประกวดก่อเจดีย์ทราย สืบสานประเพณีสงกรานต์ไทย ทั้งยังการออกร้านจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม สาวน้อยตกน้ำ ตักไข่พาโชค การเล่นน้ำสงกรานต์ และการแสดงดนตรี จากวง AGGIE BAND ณ บริเวณลานหน้าคณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=1675258272561620
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140