Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณะ อบต. สิงหนาท เข้าปรึกษาหารือเพื่อขอความร่วมมือด้านงานบริการวิชาการ
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-04-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะองค์การบริหารส่วนตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยท่านปลัด ชาญชัย สุรวัฒนาประเสริฐ เข้าปรึกษาหารือเพื่อขอความร่วมมือในการทำงานบริการวิชาการกับคณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผศ.ดร. ศศิธร นาคทอง รองคณดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ ผศ.ดร. อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา ให้การต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือ ณ ห้องประชุมคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140