Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บุคลากรคณะ เป็นวิทยากร โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2561
สถานที่ : ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
จัดเมื่อวันที่ : 20-06-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 บุคลากรห้องปฏิบัติการผลิตผลจากสัตว์ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน นำโดย ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง เป็นวิทยากร “โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2561” โดย สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ อำเภออู่ทองร่วมใจส่งเสริมอาชีพ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือในพื้นที่จรเข้สามพัน ฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหาร(มะเขือเทศ)” 5 สูตร ได้แก่ แยมมะเขือเทศ โยเกิร์ตมะเขือเทศ ไอศกรีมมะเขือเทศ สบู่มะเขือเทศ และคุกกี้มะเขือเทศ ให้แก่กลุ่มแม่บ้านและผู้ที่สนใจ จำนวน 40 คน/วัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140