Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 มก.กพส.
สถานที่ : ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-07-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อถวาย ณ วัดห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140