Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมการผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่
สถานที่ : ณ ที่ว่าการ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
จัดเมื่อวันที่ : 26-07-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรกำแพงแสน ดำเนินการจัดการฝึกอบรม "การผลิตมะละกอคุณภาพเพื่อการค้ายุคใหม่" โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ภายใต้โครงการ "การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวมะละกอและมะม่วงคุณภาพสำหรับเกษตรกร จ.สระแก้วและพื้นที่ภูมิภาค" โดยมี ดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล เป็นหัวหน้าโครงการ มีคณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ จากคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมเป็นวิทยากรบรยยาย มีเกษตรกรจากหลายจังหวัดให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 71 คน โดยโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กค.2561 ณ ที่ว่าการ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140