Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยอ้อย ประเทศเวียดนาม เข้าดูงานภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สถานที่ : ณ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 10-04-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
Mr.Cao Anh Duong ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยอ้อย ประเทศเวียดนาม และคณะฯ จำนวน 6 คน เข้าศึกษาดูงานด้านเครื่องจักรกลในไร่อ้อยของภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน และศูนย์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 โดยมี รศ.บพิตร ตั้งวงศ์กิจ ให้การต้อนรับ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140