Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กลุ่มบริษัทน้ำตาลเข้าศึกษาดูงานด้านพันธุ์อ้อย
สถานที่ : ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
จัดเมื่อวันที่ : 20-09-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 20 กันยายน 2561 กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารและผู้ติดตาม จำนวน 8 คน เข้าศึกษาดูงานด้านพันธุ์อ้อย การเจริญเติบโตของอ้อยในพื้นที่ และข้อมูลปริมาณผลผลิตอ้อยทั่วประเทศ โดยมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเกษตรกลวิธาน ให้การต้อนรับและบรรยาย ณ ศูนย์การปรับปรุงพันธุ์อ้อยแห่งประเทศไทย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140