Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิต 2 ทีม ไปแข่งขันจัดสวน ณ ศูนย์การค้า Blue Port หัวหิน
สถานที่ : ๊ณ ศูนย์การค้า Blue Port หัวหิน
จัดเมื่อวันที่ : 16-10-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.ปิยะณัฐฏ์ ผกามาศ และ ผศ.ดร. ศุภธิดา อับดุลลากาซิม นำนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน 2 ทีม ไปแข่งขันจัดสวน ภายใต้หัวข้อ “รักนะหัวหิน” ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ศูนย์การค้า Blue Port หัวหิน โดยมี รศ. ศศิยา ศิริพานิช เป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้า Blue Port หัวหิน

รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ น.ส.อรสา กาญจนเจริญนนท์, น.ส.มณฑกานต์ พูนแสง, น.ส.ปรัชญา อินทนิล, น.ส.รัชนีกร วิลาคราม, น.ส.ศศิชา พูลละเอียด, นายปิยะชัย เปรียบนาน และ นายพสิษฐ์ ชนะบัว
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140