Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 10
สถานที่ : ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์)
จัดเมื่อวันที่ : 05-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “งานประกวดแพะเกษตรกำแพงแสน ครั้งที่ 10” โดย ผศ.ดร. สิรินทร์พร สินธุสณิชย์ หัวหน้าภาคสัตวบาล กล่าวรายงาน ครั้งนี้ มีการประกวดแพะ 17 ประเภท ชิงถ้วยรางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และถ้วยแกรนด์แชมป์เปี้ยน จากหัวหน้าคณะศาลอาญาฯ (ท่านสมหวัง วิริยะผล)” พร้อมใบประกาศ และเงินรางวัลมากมาย ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (คาวบอยแลนด์)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140