Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับผู้บริหารจาก Hokkaido University
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-12-2561เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Atsushi Yokota Dean of Graduate School of Agriculture Hokkaido University และคณะ ในการร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 สถาบัน และเยี่ยมชมห้อง Liaison Ofiice ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140