Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สอบสัมภาษณ์ โครงการรับเข้าศึกษาต่อด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (TCAS รอบที่ 1)
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-01-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 18 มกราคม 2562 คณาจารณ์และบุคคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมดำเนินการสอบสัมภาษณ์ โครงการรับเข้าศึกษาต่อด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (TCAS รอบที่ 1) มักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน 280 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะประกาศผลสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://esdpsd.psd.kps.ku.ac.th/quota/index.php
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140