Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับมอบไก่พื้นเมืองสวยงามเพื่อการศึกษา
สถานที่ : ณ อุทยานแมลง (โดมแมลง)
จัดเมื่อวันที่ : 06-03-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 6 มีนาคม 2562 คุณณัฏฐกิตต์ สุขสันต์ไพศาล นิสิตเก่าภาควิชาสัตวบาล (KU60) พร้อมครอบครัว มอบไก่พื้นเมืองสวยงามจำนวน 6 ตัว ให้กับคณะเกษตร กำแพงแสน โดย รศ.ดร.สมิต ยิ้มมงคล เป็นผู้รับมอบ เพื่อเลี้ยงและจัดแสดงที่อุทยานแมลง (โดมแมลง) ในโครงการพัฒนาฯเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของวิทยาเขตและจังหวัดนครปฐม ณ อุทยานแมลง (โดมแมลง)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140