Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมวางแจกันดอกไม้ถวายพระพร
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
จัดเมื่อวันที่ : 08-05-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนานิสิต เดินทางไปพร้อมกับคณะผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมนำแจกันดอกไม้ถวายหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงหายจากพระอากาศประชวร และนำแจกันดอกไม้เข้าถวายเบื้องหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และร่วมลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140