Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-05-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินโครงการค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางด้านการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.) ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 56 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดโครงการ จัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของการเกษตร เปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับสาขาการเกษตรให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่อนาคต ในระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://is.gd/V0IWjg
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140