Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน กพส. 2562
สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 20-06-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในวิทยาเขตกำแพงแสนประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-20 มิถุนายน 2562 ซึ่งมีพิธีเปิดและปิดโครงการในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 โดย รองศาสดาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี สรุปผลการแข่งขันสีเหลืองได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/pg/agrkps/photos/?tab=album&album_id=2244490918971683
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140