Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เสวนาวิชาการยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงพื้นที่
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 26-06-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีการ “เสวนาวิชาการยุทธศาสตร์การวิจัยเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำทางวิชาการและงานวิจัย โดย ดร. ชาญชัย ดีอ่วม กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีซิส คอนเซาน์ จำกัด และที่ปรึกษาการจัดการทำแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ให้แก่คณาจารย์และผู้บริหาร นำโดย รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วม จำนวน 23 คน ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140