Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บรรยายพิเศษ แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม1) คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-08-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด” ให้แก่บุคลากรวิจัยภายในคณะและผู้ที่สนใจ จำนวน 15 คน โดย ดร.ชาญชัย ดีอ่วม กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีซิส คอนเซาท์ จำกัด และที่ปรึกษาการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม1) คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140