Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ภาควิชาสัตวบาลเข้าปรึกษาหารือกับผู้ว่าฯ นครปฐม มุ่งพัฒนาไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์
สถานที่ : ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 09-09-2562เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ผศ.ดร.สิรินทร์พร สินธุวนิช หัวหน้าภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยรองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร ทีมงานฝ่ายวิจัยไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ และคุณโกญจนาท ศรมยุรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมชัยฟู้ด จำกัด ได้เข้าปรึกษาหารือกับ ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และตัวแทนจากปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม เรื่อง การจัดทำโครงการพัฒนาไก่ลูกผสมตะเภาทองเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างอาหารปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140