Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้าอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-04-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่จะเข้าอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน เริ่ม 8 เม.ย. 63

บริเวณทางเข้าอาคารจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่จะเข้ามาภายในอาคารคณะเกษตร กำแพงแสน โดยใช้เครื่องตรวจวัดแบบอินฟาเรท หากมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะได้รับสติ๊กเกอร์ติดที่เสื้อ และเข้าภายในตัวอาคารได้ จึงขอความร่วมมือทุกท่านรับการตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140