Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-07-2563เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ศุภชัย อำคา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2563 โดย ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ร้องเพลงสดุดีพระเกียรติ วางพานพุ่ม และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140