Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ"
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 16-09-2563เวลา : 08.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้บริหาร นำโดย อาจารย์ ดร.ธวัชชัย อินบุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิต และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563 “จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ” จัดโดย วิทยาเขตกำแพงแสน มีผู้เกษียณอายุราชการจากคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 22 ท่าน เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=agrkps&set=a.3303638323056932
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140