Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จัดงาน “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน”
สถานที่ : ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-09-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงาน “รวมพลังใจ สานรัก และผูกพัน” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการคณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 23 คน ภายใต้โครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปภพ สินชยกุล กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม ตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวแสดงความในใจ บุคลากรมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140