Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหารโครงการพัฒนาส่วนพระองค์ เข้าปรึกษาแนวทางการทำงานบูรณาการของทั้งสองหน่วยงาน
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-10-2563เวลา : 13.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร ให้การต้อนรับ คุณอนิรุทธิ์ ทินกร ณ อยุธยา ผู้จัดการทั่วไปสายงานพัฒนาโครงการ โครงการส่วนพระองค์ คุณพิพิธ พิชัยศรทัต กรรมการผู้จัดการ และคุณสักชัย บัวทุม ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานพัฒนาโครงการ เพื่อปรึกษาแนวทางการทำงานบูรณาการของทั้งสองหน่วยงาน ที่โครงการพัฒนาส่วนพระองค์-สะพานสูง และร้านโกลเด้นเพลส
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140